اينترنت اشيا، شهرها را هوشمند مي كند
نظر شما چیه ؟

گارتنر بررسي كرد:اينترنت اشيا، شهرها را هوشمند مي كند

تحقيقات نشان مي دهد در سال ۲۰۱۶ حدود ۶/ ۱ ميليارد دستگاه ابزار هوشمند در شهرهاي هوشمند به کار برده خواهند شد
دنياي اقتصاد: با نفوذ تکنولوژي و هوشمند شدن ابزارها و امکانات مختلف، حالازندگي شهري با سرعت به سمت هوشمند شدن پيش مي رود. به اين ترتيب است که رشد ابزارهاي هوشمند، مقدمه اي براي ايجاد شهرهاي هوشمند شده است. آخرين بررسي ها در اين زمينه نشان مي دهد که ساختمان هاي تجاري هوشمند به تدريج در شهرهاي مختلف سر بر مي آورند.
موسسه تحقيقاتي گارتنر اخيرا بررسي هايي در اين زمينه انجام داده است که نشان مي دهد در سال ۲۰۱۶ حدود ۶/ ۱ ميليارد دستگاه ابزار هوشمند در شهرهاي هوشمند به کار برده خواهند شد که اين تعداد در مقايسه با سال ۲۰۱۵ رشد سالانه ۳۹درصدي خواهد داشت. «بتينا تراتز ريان» يکي از کارشناسان و تحليلگران موسسه گارتنر در اين زمينه مي گويد: «تا سال ۲۰۱۷ ساختمان هاي تجاري هوشمند بيشترين استفاده از اينترنت اشيا را خواهند داشت، البته آنها بعد از خانه هاي هوشمندي قرار مي گيرند که انتظار مي رود تا سال ۲۰۱۸ تعداد ابزارهاي هوشمند به کار رفته در آنها به بيش از يک ميليارد دستگاه برسد.»با اين اوصاف بنگاه هاي معاملات املاک تجاري سود بسيار خوبي از خريد و فروش ساختمان هاي تجاري هوشمند خواهند برد. اينترنت اشيا شمايي متحد از اشيا و امکانات مختلف را براي مديريت بهتر فراهم مي آورد و خدمات پيشرفته و به روزي را در اختيار افراد قرار مي دهد. در سال ۲۰۱۶ وب کم ها، دوربين هاي امنيتي تجاري و همچنين چراغ هاي LED هوشمند رشد بسيار خوبي خواهند داشت و سهم ۲۴ درصدي از بازار اينترنت اشيا براي شهرهاي هوشمند را در اختيار مي گيرند. استفاده از اينترنت اشيا در ساختمان هاي تجاري به سرعت در سال هاي آينده رشد مي کند و انتظار مي رود با چنين روند رشدي تا سال ۲۰۱۸ تعداد ابزارهاي هوشمند به کار رفته در ساختمان هاي تجاري هوشمند به بيش از يک ميليارد دستگاه برسد. به عنوان مثال، پيش بيني مي شود تمام ساختمان هاي تجاري بخش عمومي در انگلستان در سال ۲۰۱۶ به تجهيزات اينترنت اشيا مجهز شوند.
در حال حاضر در خانه هاي هوشمند کاربردهاي مصرفي اينترنت اشيا بيشتر با تلويزيون هاي هوشمند، ست تاپ باکس هاي هوشمند، لامپ هاي هوشمند و ديگر ابزارهاي مختلف اتوماسيون خانگي مانند ترموستات هاي هوشمند، سيستم هاي امنيت خانگي هوشمند و لوازم خانگي هوشمند در ميان کاربران مختلف شناخته مي شوند. کارشناسان معتقدند که لوازم خانگي هوشمند بيشترين ميزان رشد در بخش خانه هاي هوشمند را دارند و اين به معناي آن است که تا سال ۲۰۱۸ سرمايه گذاري در بخش خانه هاي هوشمند بر سرمايه گذاري در بخش ساختمان هاي تجاري هوشمند غلبه کرده و از آن پيشي مي گيرد.با اين اوصاف انتظار مي رود خانه هاي هوشمند در سال ۲۰۱۶ سهم ۲۱ درصدي از کل بازار اينترنت اشيا براي شهرهاي هوشمند را به خودشان اختصاص بدهند. در واقع رشد چشمگير ميزان تقاضا در بخش خانه هاي هوشمند روند رشد آينده آن را هم تضمين مي کند. از طرفي تغييرات آب و هوايي و نجات محيط زيست از آلاينده هاي صنعتي در زندگي مدرن امروزي، يکي از مهم ترين مسائلي هستند که تقاضا و به دنبال آن رشد بازار اينترنت اشيا در شهرهاي هوشمند و به خصوص خانه هاي هوشمند را تضمين مي کنند.

اخبار مرتبط